Μaster thesis : Medusa part 1

Video – Branding – Ui design

Συνόψη

Το παιχνίδι ανήκει στη κατηγορία τρίτου προσπώπου, με τον παίχτη να κινείται σε αρχαία περιβάλλοντα, προσπαθώντας να ξεπεράσει τα εμπόδια, να αντιμετοπίσει τους κινδύνους και να εξερευνήσει μέσω των ιστορίων. Το σενάριο είναι προιόν μυθοπλασίας με βάση τον μύθο της Μέδουσας και με το κίνημα που προέκυψε ύστερα απο τον θανατότης.
Σκοπός του παιχνιδιού αποτελεί η αλλαγή της οτπικής της Μέδουσας απο το αποτρεπτικό τέρας της αρχαιότητας, σε ένα πλάσμα που υπήρξε θύμα. Επαναπροσδιορίζεται ως σύμβολο και η επομενή απο αυτή γενιά μάζεται για εκείνη και για όλους και για όλες

Summary 

 The game falls into the third-person category, with the player moving through ancient environments, trying to overcome obstacles, face dangers and explore through stories. The script is a work of fiction based on the legend of Medusa and the movement that arose after her death. 
 The purpose of the game is to change the perspective of Medusa from the deterrent monster of antiquity, to a creature that was a victim. It is redefined as a symbol and the next generation gathers for it and for all and for all
scroll-to-top-2